LADY-IN-THE-BOX – 2012, TEKSTIILI, SIIRTOKUVA, LÖYTÖMATERIAALIT

LADY-IN-THE-BOX – 2012, TEXTILE, TRANSFER PHOTOGRAPH, FOUND MATERIALS